نفرت داشتن از وکالت تسهیلات تسهیلات مسکن

نفرت داشتن از: وکالت تسهیلات تسهیلات مسکن اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز بازار خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت ماشین کم کردن نمی‌یابد

در حالیکه انتظار می‌رفت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، قیمت خودروهای وارداتی کم کردن یابد، رییس انجمن واردکنندگان ماشین می‌گوید که حتی در صورت تخصیص ک

با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت ماشین کم کردن نمی‌یابد

با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت ماشین کم کردن نمی یابد

عبارات مهم : بازار

در حالیکه انتظار می رفت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، قیمت خودروهای وارداتی کم کردن یابد، رییس انجمن واردکنندگان ماشین می گوید که حتی در صورت تخصیص کامل این ارز نیز قیمت ها کم کردن نخواهد یافت.

فرهاد احتشام زاد در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مصوب دولت به واردکنندگان ماشین شروع شده است است؟ اظهار کرد: تاکنون تعداد بسیار کمی از واردکنندگان ماشین توانسته اند ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه حجم ارز تخصیص یافته به واردکنندگان ماشین به هیچ وجه پاسخگوی تقاضا نیست، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از واردکنندگان ماشین در صف انتظار تخصیص ارز هستند لیکن در مصوبه دولت تصریح شده است که ارز به قیمت رسمی ۴۲۰۰ تومان در اختیار تمام واردکنندگان قرار گیرد.

با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت ماشین کم کردن نمی‌یابد

رییس انجمن واردکنندگان ماشین در پاسخ به این باور عمومی که با تخصیص ارز رسمی (۴۲۰۰ تومانی) به واردکنندگان ماشین باید شاهد کم کردن قیمت ها در این بازار باشیم لیکن واردکنندگان ماشین که پیش از این از ارز میانگین ۶۰۰۰ تومانی بازار آزاد جهت واردات استفاده می کردند با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه های ارز مصرفی آنها کم کردن یافته است بنابراین متناسب با آن قیمت خودروهای وارداتی نیز باید کم کردن یابد، اظهار کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری در کم کردن قیمت ها نخواهد داشت بلکه تنها باعث ثابت ماندن قیمت های فعلی می شود لیکن همزمان با زیاد کردن قیمت ارز رسمی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان، مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی واردات ماشین نیز از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان زیاد کردن یافته که به معنای زیاد کردن ۱۴ درصدی هزینه های واردات ماشین در این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه با تخصیص ارز رسمی به واردکنندگان هزینه های واردات ماشین از ناحیه قیمت ارز مصرفی کم کردن می یابد ولی از آن سو شاهد زیاد کردن مبنای گمرکی محاسبه حقوق و عوارض واردات ماشین هستیم که در مجموع می توان گفت زیاد کردن پایه گمرکی با کم شدن قیمت ارز مورد استفاده واردکنندگان جبران شده است و در مجموع تغییری در قیمت خودروها نخواهیم داشت.

در حالیکه انتظار می‌رفت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، قیمت خودروهای وارداتی کم کردن یابد، رییس انجمن واردکنندگان ماشین می‌گوید که حتی در صورت تخصیص ک

واژه های کلیدی: بازار | ماشین | واردات | قیمت خودروهای وارداتی | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs