نفرت داشتن از وکالت تسهیلات تسهیلات مسکن

نفرت داشتن از: وکالت تسهیلات تسهیلات مسکن اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی افزایش سقف برداشت از خودپردازها تا ۵۰۰ هزار تومان

در آستانه ایام عید و زیاد کردن تقاضا جهت پول نقد، بانک مرکزی مجوز زیاد کردن سقف برداشت از خودپردازها را به ۵۰۰ هزار تومان صادر کرد. 

افزایش سقف برداشت از خودپردازها تا ۵۰۰ هزار تومان

افزایش سقف برداشت از خودپردازها تا ۵۰۰ هزار تومان

عبارات مهم : مرکزی

در آستانه ایام عید و زیاد کردن تقاضا جهت پول نقد، بانک مرکزی مجوز زیاد کردن سقف برداشت از خودپردازها را به ۵۰۰ هزار تومان صادر کرد.

به گزارش ایسنا، هر ساله در ایام نهایی سال تقاضا جهت پول نقد در خودپردازها زیاد کردن پیدا می کند. از این رو بانک مرکزی نیز طی سال های اخیر جهت مدتی محدود به بانک ها اجازه زیاد کردن این سقف را می دهد.

آن طور که داود محمد بیگی- مدیر اداره نظام ها پرداخت بانک مرکزی- به ایسنا اعلام کرده هست، از حدود ۲۰ تا ۲۵ اسفند تا حدود ۲۰ فروردین تمامی بانک ها مجاز خواهند بود سقف برداشت از خودپردازها را از ۲۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان زیاد کردن دهند.

افزایش سقف برداشت از خودپردازها تا ۵۰۰ هزار تومان

بنابر توضیحات وی زیاد کردن سقف برداشت درون بانکی هست؛ یعنی هر بانکی مشتریان خود را پوشش می دهد و دارنده عابر بانک تنها با مراجعه به خودپرداز آن می تواند ۵۰۰ هزار تومان برداشت کند، در غیر این صورت میزان قابل برداشت همان ۲۰۰ هزار تومان هست. علت این عنوان این است که انتقال ارقام اوج در فاصله نهایی اسفند و فروردین هزینه های بالایی جهت بانک ها دارد که نمی توانند آینده نگری کنند قرار است تا چه اندازه مشتریان سایر بانک ها جهت برداشت وجه به شعب آنها مراجعه کنند، از این رو فقط مشتریان خود را جهت سقف ۵۰۰ هزار تومانی پوشش می دهند.

مدیر اداره نظام های پرداخت یادآور شد که از اوایل اسفند بانک مرکزی بخشنامه مربوط به امکان زیاد کردن سقف برداشت از خودپردازها را به شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد و بانک ها نیز می توانند بنا به خواست خود در این باره اقدام کنند.

در آستانه ایام عید و زیاد کردن تقاضا جهت پول نقد، بانک مرکزی مجوز زیاد کردن سقف برداشت از خودپردازها را به ۵۰۰ هزار تومان صادر کرد. 

واژه های کلیدی: مرکزی | افزایش | فروردین | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs