نفرت داشتن از وکالت تسهیلات تسهیلات مسکن

نفرت داشتن از: وکالت تسهیلات تسهیلات مسکن اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی انتقال آب، کشور را دچار مسئله می‌کند / رییس شرکت هواشناسی کشور

معاون وزیر راه و رییس شرکت هواشناسی کشور با اشاره به شعار روز جهانی هواشناسی، گفت: آمادگی جهت پدیده‌های هوا و هوشیاری در برابر اقلیم از سوی شرکت هواشناسی جهانی

انتقال آب، کشور را دچار مسئله می‌کند / رییس شرکت هواشناسی کشور

رییس شرکت هواشناسی کشور: انتقال آب، کشور را دچار مسئله می کند

عبارات مهم : هواشناسی

معاون وزیر راه و رییس شرکت هواشناسی کشور با اشاره به شعار روز جهانی هواشناسی، گفت: آمادگی جهت پدیده های هوا و هوشیاری در برابر اقلیم از سوی شرکت هواشناسی جهانی به عنوان شعار امسال گزینش شده است است و تاکید دارد به جای جنگ و درگیری با اقلیم، سازگاری با آن را پیشه کنیم و نسبت به پدیده های هوا هوشیاری داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، داود پرهیزکار در آخرین نشست خبری سال ۹۶، گفت: شرکت هواشناسی کشور مطابق سال های گذشته امسال نیز به منظور ساختن فرهنگ یک بروشور آموزشی جهت مقابله با پدیده های هوا مخرب تهیه کرده و در اختیار شهروندان و مسافران نوروزی قرار می دهد.

انتقال آب، کشور را دچار مسئله می‌کند / رییس شرکت هواشناسی کشور

وی با اشاره به اینکه شرکت هواشناسی هر سال در ایام تعطیلات به خاص تعطیلات نوروز علاوه بر آینده نگری شرایط جوی، یک بروشور آموزشی جهت مواجهه با هواهای مخرب تهیه می کند، اظهار کرد: این بروشور کمک می کند که بدانیم در هنگام وقوع پدیده های هوا مخرب مثل بارش های سیل آسا، گرد و غبار، رگبار و رعد و برق، طوفان و گردباد چه واکنشی داشته باشیم.

رییس شرکت هواشناسی با بیان اینکه امسال هم این بروشور آموزشی تهیه شده است هست، افزود: این بروشور به شکل بافایده و مختصر اطلاعاتی را در اختیار شهروندان قرار می دهد و به آنها کمک می کند که در وقت بروز حوادث هوا چه واکنشی داشته باشند. قطعا چنین ساختن فرهنگ هایی در کم کردن تلفات جانی و مالی اثر مثبت خواهد داشت.

معاون وزیر راه و رییس شرکت هواشناسی کشور با اشاره به شعار روز جهانی هواشناسی، گفت: آمادگی جهت پدیده‌های هوا و هوشیاری در برابر اقلیم از سوی شرکت هواشناسی جهانی

کم بارشی ۴۴ درصدی در کشور

پرهیزکار با اشاره به اینکه سال زراعی یا سال آبی از ابتدای مهر هر سال شروع شده است تا آخر شهریور سال بعد ادامه می یابد، گفت: در سال زراعی جاری اطلاعیه و اخطاریه هایی صادر شد که نشان می داد سال سال کم بارشی خواهد بود. این کم بارشی ها در اطلاعیه های بعدی تبدیل به خشکسالی شد و در سال آبی ۹۶- ۹۷ که شش ماه از آن گذشته سال خشکی به وقوع پیوست. تاکنون هم شاهد کم بارشی ۴۴ درصدی در سطح کشور هستیم.

وی تاکید کرد: جهت گذراندن تابستان باید برنامه ریزی های مورد نیاز انجام شود و مهم است که جهت مدیریت منابع آب همگی به میدان بیاییم تا مشکلی در تابستان ایجاد نشود.

پرهیزکار ادامه داد: بررسی های هواشناسی نشان می دهد در بازه ۳۰ ساله گذشته در سال ۸۶ ـ ۸۷ کم بارشی و خشکسالی شدید داشتیم. میزان کم بارشی در این سال آبی به حدود ۴۱ درصد رسید. شاهدیم که امسال اوضاع خشکسالی وخیم تر از سال ۸۶ است چون تاکنون ۴۴ درصد کم بارشی در کشور ثبت شده است است.

انتقال آب، کشور را دچار مسئله می‌کند / رییس شرکت هواشناسی کشور

رییس شرکت هواشناسی نسبت به خشکسالی شدید در سال زراعی جاری هشدار داد و گفت: با توجه به آینده نگری ها ممکن است سال زراعی جاری رکورد سال ۸۶ را نیز به لحاظ کم بارشی بشکند. واضح است که پدیده خشکسالی در کشور ما به کرات رخ داده به طوریکه طی یازده سال گذشته هیچ سال پربارشی در تاریخ هواشناسی ثبت نشده است چون بارش ها در یازده سال قبل یا در حد نرمال یا زیر نرمال بوده است.

وی با بیان اینکه شاخص SPAI شاخص استاندارد شده است بارش و تبخیر و تعرق هست، اظهار کرد: از سال ۱۳۸۱ به بعد این شاخص همواره منفی بوده هست. در سال ۹۵ مقدار منفی این شاخص شدیدتر از سال های دیگر گزارش شده است است و در حقیقت انباشت چند بارشی سال های گذشته خود را در سال ۹۵ نشان می دهد.

معاون وزیر راه و رییس شرکت هواشناسی کشور با اشاره به شعار روز جهانی هواشناسی، گفت: آمادگی جهت پدیده‌های هوا و هوشیاری در برابر اقلیم از سوی شرکت هواشناسی جهانی

پرهیزکار با بیان اینکه پدیده کم بارشی و خشکسالی یکی از پدیده هایی است که دانشمندان هواشناسی تکرار آن را با گرمایش جهانی مرتبط می دانند، گفت: دمای کره زمین نسبت به دوره پیش از عصر صنعتی یک درجه زیاد کردن یافته هست. این زیاد کردن دما ناشی از زیاد کردن غلظت گازهای گلخانه ای به خاص گاز دی اکسید کربن است که میزان آن با صنعتی شدن جوامع زیاد کردن یافته است.

به گفته وی، هنگامی که دمای کره زمین زیاد کردن می یابد فراوانی رخداد پدیده های هواشناسی با انرژی های اوج زیاد کردن می یابد که خشکسالی های مکرر یا بارش های سیل آسا از جمله نمونه های این پدیده ها است که طی سال های گذشته شاهد وقوع هر دوی این پدیده ها در کشور عزیزمان ایران بودیم.

انتقال آب، کشور را دچار مسئله می‌کند / رییس شرکت هواشناسی کشور

پرهیزکار با بیان اینکه گرمایش جهانی باعث عوض کردن اقلیم کشور عزیزمان ایران شده است هست، اظهار کرد: بررسی شرکت هواشناسی، وقوع عوض کردن اقلیم در کشور عزیزمان ایران را ثابت می کند چون طی ۵۰ سال گذشته دمای کشور حدود دو درجه زیاد کردن یافته هست. همچنین در ۵۰ سال گذشته میزان بارش های کشور ۵۰ میلی متر کم کردن پیدا کرده هست. طبیعی است که زیاد کردن دما، زیاد کردن پتانسیل تبخیر و تعرق را اوج می برد یعنی با زیاد کردن دما و اوج رفتن میزان تبخیر آب های قابل استحصال کم کردن می یابد بنابراین مورد نیاز است کلیه برنامه های توسعه ای را در سطح کشور با توجه به تغییری که در اقلیم صورت گرفته بازبینی کنیم.

رییس شرکت هواشناسی با تاکید بر اینکه باید در حوزه شرب، صنعت و کشاورزی تغییراتی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها ایجاد کنیم، اظهار کرد: مورد نیاز است در چنین شرایطی صنایع آبی را به مناطقی که آب دارند انتقال یافته کنیم و کشاورزی را با کمترین مصرف آب و تولید محصولات زیاد ادامه دهیم. همچنین مورد نیاز است در حوزه آب شرب با اعمال مدیریت کمترین اتلاف و کمترین مصرف را داشته باشیم تا بتوانیم عوض کردن اقلیم واقع شده است را مدیریت کنیم.

پرهیزکار با تاکید بر اینکه باید در امر توسعه به توان اقلیمی کشور توجه داشته باشیم، گفت: بنابر تعریف توسعه پایدار، هر نوع توسعه اقتصادی و اجتماعی که به گونه ای محیط زیست را دچار اختلال کند و نابودی منابع طبیعی را به همراه داشته باشد توسعه پایدار به حساب نمی آید. از نظر هواشناسی، توسعه پایدار به این معناست که باید در امر توسعه به توان خرد اقلیم توجه کنیم. در شرایط حاضر اوضاع حوضه های آبی زاینده رود، دریاچه ارومیه، گاوخونی، کارون و … نشان می دهد که در امر توسعه به توان اقلیم توجه نشده است.

وی با بیان اینکه آب، هوا، خاک و زیست بوم محدودیت های توان اقلیمی را مشخص می کنند، گفت: در امر توسعه باید به تمام این عنصرهای توجه داشته باشیم. متاسفانه اوضاع آب، هوا، خاک و تنوع زیستی کشور در مناطق متفاوت نشان می دهد که توسعه پایدار و توجه به توان اقلیمی مناطق مورد توجه قرار نگرفته است.

رییس شرکت هواشناسی با بیان اینکه شرکت هواشناسی در بحث عوض کردن اقلیم ورود کرده هست، گفت: گزارشی را در مورد عوض کردن اقلیم تهیه کرده و حدود سه ماه پیش جهت مقامات کشور ارسال کردیم و خوشبختانه همگی در جریان تغییرات کشور از لحاظ اقلیمی هستند و حساسیت هایی بین مقامات در این زمینه ایجاد شده است است.

پرهیزکار در ادامه ضمن انتقاد شدید از طرح های انتقال آب در کشور، گفت: انتقال آب دریای خزر یا دریای عمان به کویر مرکزی از جمله پروژه هایی است که به منظور رساندن آب به این مناطق انجام می شود و تلاش می کنند محدودیت اقلیمی کویر مرکزی را در حوزه منابع آبی حل کنند که این کار بسیار اشتباه است چون باعث می شود مردم را به سمت کویر جمع کند. واضح است که نمی شود با آب انتقال یافته شده است آبادانی ایجاد کرد و قطعا این نوع توسعه، توسعه پایدار نخواهد بود و مطمئنا این نوع پروژه ها جهت کشور مشکلاتی ایجاد خواهند کرد.

رییس شرکت هواشناسی در ادامه با اشاره به روز جهانی هواشناسی، گفت: شرکت هواشناسی جهانی هر سال شعاری را جهت روز جهانی هواشناسی که در سوم فروردین ماه همزمان با سه مارچ است گزینش می کند و تلاش دارد کشورها را نسبت به مباحث متفاوت مربوط به عوض کردن اقلیم حساس کند. امسال شعار «آمادگی جهت پدیده های هوا و هوشیاری در برابر اقلیم» گزینش شده است است.

وی ادامه داد: خبر این شعار آن است که نباید با تغییرات رخ داده در اقلیم جنگ کنیم چون اقلیم ماحصل انرژی های عظیم هوا است و امکان مقابله و مبارزه با آن وجود ندارد. هواشناسی جهانی تاکید دارد که به جای جنگ و درگیری با اقلیم، سازگاری با آن را پیشه کنیم. همچنین در برابر پدیده های هوا هوشیاری داشته باشیم تا از این ناحیه آسیب نبینیم.

پرهیزکار با بیان اینکه بحث عوض کردن اقلیم در کشور ما باعث خالی شدن روستاها از سکنه و شکل گیری مهاجرت شده است هست، گفت: خالی شدن روستاها، کم کردن امنیت اجتماعی این مناطق و زیاد کردن حاشیه نشینی و کم کردن امنیت اجتماعی شهرها را به دنبال دارد. همچنین با حاشیه نشینی، شهرها بزرگ می شوند و در نتیجه یک پدیده هواشناسی به نام «جزیره گرمایی» شکل می گیرد که روی پدیده های هوا این منطقه مثل بارش و دما تاثیر می گذارد.

وی ادامه داد: توصیه هواشناسی بر این است که تلاش کنیم این مهاجرت ها شکل نگیرد و همین به معنای هوشیاری در برابر عوض کردن اقلیم است.

رییس شرکت هواشناسی در بخش دیگر نشست با اشاره به اینکه شرکت هواشناسی طی سال های گذشته از طرق متفاوت مخاطبان خود را در جریان اوضاع هوا قرار داده هست، گفت: پرتال شرکت هواشناسی، کانال تلگرامی، ربات تلگرامی، نسخه موبالی و صداوسیما و خبرگزاری ها از جمله ابزارهایی هستند که از طریق آنها آینده نگری های هوا در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در نتیجه توسعه اطلاع رسانی های هواشناسی تلفات انسانی ناشی از پدیده های هوا مخرب مثل سیل طی سال های گذشته کم کردن پیدا کرده هست، گفت: آمار ثبت شده است در کنتور پرتال شرکت هواشناسی نشان می دهد که رویکرد هواشناسی طی پنج سال گذشته مثبت بوده است چون در سال ۹۲ بالاترین آمار ثبت شده است مراجعه به سایت هواشناسی ۱۰ میلیون بوده و در سال ۹۵ به حدود ۱۰۰ میلیون رسیده است.

پرهیزکار تاکید کرد: البته این شرایط جهت ما راضی کننده نیست و باید مسیر خود را جهت اعتمادسازی بین مردم ادامه دهیم. افزون بر حوزه آینده نگری های هواشناسی، در حوزه تخصصی نیز فعالیت خود را در سال های گذشته شروع کردیم که راه اندازی سامانه تهک (توسعه هواشناسی کاربردی) از جمله این امور هست. این سامانه اطلاعات مربوط به حوزه های متفاوت کشاورزی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد که بعد از دو سال اجرا بیش از دو میلیون نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم از اطلاعات هواشناسی کشاورزی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر توصیه های هواشناسی کشاورزی مشمول بر دو لایه سطح ملی و استانی می شود، گفت: تلاش داریم در سال ۹۷ این خدمات را در حد شهرستان و دِه نیز توسعه دهیم که در صورت وقوع این اتفاق می توانیم ادعا کنیم ۹۵ درصد مردم از این اطلاعات بهره مند هستند.

رییس شرکت هواشناسی با بیان اینکه به منظور توسعه هواشناسی کشاورزی نیاز به زیرساخت ها داریم، گفت: با پیگیری های متعدد موفق به انعقاد قرارداد با هواشناسی فرانسه شدیم. این قرارداد به مراحل نهایی رسیده و به زودی امضا خواهد شد و در سال ۹۷ به اجرا می رسد. در حال حاضر در حال اخذ مجوزهای مورد نیاز جهت این تفاهمنامه هستیم.

پرهیزکار گفت: در صورت انعقاد قرارداد با هواشناسی فرانسه، آینده نگری های ستاد و استان ها ارتقا پیدا خواهد کرد و در این شرایط می توانیم آینده نگری های دقیق جهت مردم در حوزه هواشناسی کشاورزی حتی در لایه های شهرستان و دِه داشته باشیم. رقم قرارداد با فرانسه کمتر از چهار میلیون یورو است و به سه بخش هوانوردی، بلایای هوا و مدیریت بحران و تولید آینده نگری ها مرتبط است.

وی در آخر با بیان اینکه در مسیر توسعه مسئله عمده ما بحث اعتبارات هست، گفت: خوشبختانه امسال اعتبارات عمرانی هواشناسی علی رغم بسیاری از دستگاه ها کم کردن پیدا نکرد ولی همچنان انتظار زیاد کردن اعتبارات را داریم تا بتوانیم برنامه های خود را محقق کنیم. امیدواریم دولت دوازدهم در تامین اعتبارات هواشناسی توجه کافی داشته باشد.

واژه های کلیدی: هواشناسی | روز جهانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs